API från tredje part

Välj ett enklare liv – välj Xsite. Anslut maskiner, användare och undersökningsdata på en och samma plattform. Du hittar omfattande dokumentation som hjälper dig att bygga integrationer på Xsite Manage-plattformen.

API från tredje part

Om du är intresserad av att bygga en integration till dina interna system. Du kan utveckla mjukvaruintegrationer för att synkronisera filer och inbyggda punkter mellan Xsite Manage och program. Anslut och bygg integrationer till programvaror som projektledning eller CAD-program för att uppfylla dina specifika affärsbehov.

Teknisk dokumentation

Ytterligare teknisk dokumentation om vårt API finns här.

Om du har några frågor om vårt API kan du kontakta oss på:
manage@novatron.fi techsupport@novatron.fi

API-partner

När programmet har anslutits till Xsite Manage API. Vi kommer att publicera integrationen i listan över partners integrationer och göra lösningen tillgänglig för andra användare.

För att se en fullständig lista över partners och tillgängliga integrationer, besök här.

 

Byggd för utvecklare

Möjligheten att använda Xsite Manages API gör det möjligt för programvaruutvecklare att skapa användarvänliga och intuitiva lösningar för slutkunderna.

Med hjälp av API kan kunderna enkelt hantera och interagera med information som lagras i Xsite Manage.

Xsited att lära dig mer? Kontakta din lokala återförsäljare!