Integrationer

Vi letar efter integrationspartners som bygger lösningar för att modernisera anläggningsarbeten!

Integrations

SkyMap

SkyMap förenklar för bygg- och fastighetsbranschen med webbaserad 3D-programvara och ett digitaliserat arbetsflöde. Genom att visualisera och digitalisera, från den första idén till den färdiga byggnaden och vidare till förvaltningen av fastigheten, kan kostsamma fel upptäckas och undvikas i ett tidigt skede, kommunikation och samarbete förenklas och uppföljning och dokumentation kvalitetssäkras. Det ökar produktiviteten och skapar trygghet för både kunder och entreprenörer.

SkyMap Innovations AB är ett entreprenörsföretag från hjärtat av Småland i Sverige, sprunget ur mätteknik för bygg- och anläggningsarbeten. Sedan starten 2015 har vi hjälpt hundratals kunder inom bland annat bygg- och anläggningsbranschen, mätteknik, design, fastighetsförvaltning och offentlig verksamhet att förenkla byggandet och öka lönsamheten i projekten.

Gemini Connected – Volue

Gemini Connected digitaliserar flera processer som förenklar informationsflödet inom och mellan olika organisationer som arbetar med ett infrastrukturprojekt. Olika händelser i infrastrukturprojektet kan antingen rapporteras direkt via denna app i Microsoft Teams eller via någon av de andra klienterna i Gemini Connected ekosystem.

Integrationen gör att data kan flöda smidigt mellan SkyMap Portal, Gemini Terrain och Xsite Manage genom insamling, design, granskning och anpassning. Projektens utformning kan tydligt visualiseras och samordnas. Det ger möjligheter att analysera, kvantifiera och beräkna kostnader.

HOLIXA SMS

Holixa Site Management System (SMS) är ett kartgränssnitt för Trimble Connect. Data som lagras i Trimble Connect kan visas och användas på en karta.

Den webbläsarbaserade lösningen ger ett smidigt dataflöde från kontoret till arbetsplatsen och tillbaka. Holixa SMS gör det möjligt att visa inframodeller på kartgränssnittet och tillåter användaren att ta olika typer av sektioner. Holixa SMS erbjuder integrationer till olika lösningar som behövs i ett infrastrukturprojekt.

Holixa SMS erbjuder till exempel dubbelriktad dataöverföring till Novatron Xsite Manage. Integrationen omfattar filöverföring samt delning och visning av byggda data.