Sömlös dataöverföring

Xsite® MANAGE erbjuder en sömlös dataöverföring mellan fältet och kontoret, vilket gör att byggnadsproffs kan arbeta smartare, använda resurser mer effektivt och bli mer konkurrenskraftiga.

Sömlös dataöverföring

Det är slut med pappersplaner och att köra runt med USB-minnen. Dela data direkt mellan maskiner, enheter och användare. Uppdaterade data finns tillgängliga på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Med Xsite Manage kan alla projektanvändare få tillgång till dataflödet i molnet, med ett enkelt och intuitivt användargränssnitt. Förenkla dataöverföringen mellan program, maskiner och mätningsenheter.

Synkronisera ytfiler

Spara en ytfil till Xsite Manage i ditt molnprojekt så synkroniseras den automatiskt till Xsite maskinstyrningssystem och mätningsenheter.

Nyligen sparade eller uppdaterade filer synkroniseras automatiskt i anslutna enheter.

Med Xsite-applikationen är lokalt synkroniserade mappar och filer tillgängliga även när du inte har någon internetanslutning. När du är uppkopplad igen synkroniserar Xsite Manage automatiskt dina mappar och filer med alla de senaste ändringarna.

Synkronisera inbyggda punkter

Allt dokumenterat arbete, t.ex. rörledningsinstallationer och konstruerade ytor, kommer att synkroniseras med molnprojektet. Uppgifter om byggda arbeten kan användas för kvalitetskontroll eller spårning av arbeten.
framsteg på arbetsplatsen.

Lokalt uppmätta punkter är tillgängliga även när du är borta från en internetanslutning. När du är uppkopplad igen synkroniserar Xsite maskinstyrningssystem och mätningsenheter automatiskt dina asbuilt-punkter till molnet.

Asbuilt-data är alltid synkroniserad med projektledningen!

Projektledning

Med en molnbaserad plattform för projekt- och dokumenthantering. Xsite Manage gör det enkelt att på ett säkert sätt skapa och samarbeta om innehåll från alla Xsite-maskiner och -enheter.

Inga fler lokalt lagrade projekt i maskiner eller användning av USB-minnen i jordbyggnadsarbeten.

Lita på att alla intressenter har tillgång till den senaste informationen i en centraliserad plattform och i ett format som alla kan förstå.

Xsited att lära dig mer? Kontakta din lokala återförsäljare!