welcome
the cloud

Xsite® MANAGE erbjuder en sömlös dataöverföring mellan fältet och kontoret, vilket gör att byggnadsproffs kan arbeta smartare, använda resurser mer effektivt och bli mer konkurrenskraftiga.

Koppla ihop maskiner och schaktarbetare på en och samma plattform

Xsite® MANAGE

Xsite® MANAGE molntjänst gör det möjligt för proffs inom markarbete att arbeta smartare, använda resurser mer effektivt och bli mer konkurrenskraftiga.

Tjänsten kombinerar och delar aktuell information till olika projektintressenter, vilket möjliggör byggande av hög kvalitet.

Xsite® MANAGE gör samarbete bekvämt och effektivt med omfattande dataresurser och genom att använda OpenBIM-standarder.

Lösningar för kunder

Gör det lättare att hantera schaktningsbyggande.

Underleverantörer

Det anslutna molnsystemet kommer att synkronisera as-built undersökningar, geodata och ytdesigner i en plattform. Den kritiska informationen finns alltid tillgänglig på maskinens styrsystem i fält.

Huvudentreprenörer

Xsite MANAGE ökar flyten av platsarbete genom att samla in omfattande data till en plattform. All information och uppdateringar om projekt och planer är tillgängliga för alla i realtid. MANAGE möjliggör och förbättrar arbetsledning.

Lantmäteriförmän

Inga fler pappersplaner eller att köra runt på webbplatsen med USB-enheter. Dela data omedelbart mellan maskiner, enheter och proffs inom markarbete. Fjärrstöd möjliggör trådlös åtkomst till Xsites maskinkontrollsystem och enheter.

INTRESSERAD AV Xsite® Manage?