welcome
the cloud

Xsite® MANAGE erbjuder en sömlös dataöverföring mellan fältet och kontoret, vilket gör att byggnadsproffs kan arbeta smartare, använda resurser mer effektivt och bli mer konkurrenskraftiga.

Koppla ihop maskiner och schaktarbetare på en och samma plattform

Xsite® MANAGE

Xsite® MANAGE molntjänst gör det möjligt för proffs inom markarbete att arbeta smartare, använda resurser mer effektivt och bli mer konkurrenskraftiga.

Tjänsten kombinerar och delar aktuell information till olika projektintressenter, vilket möjliggör byggande av hög kvalitet.

Xsite® MANAGE gör samarbete bekvämt och effektivt med omfattande dataresurser och genom att använda OpenBIM-standarder.

Lösningar för kunder

Gör det lättare att hantera schaktningsbyggande.

Maskinägaren

Det anslutna molnsystemet kommer att synkronisera as-builtdata, loggdata och modellfiler på en och samma plattform. All den viktiga informationen finns alltid tillgänglig och uppdaterad i maskinens styrsystem i fält.

Huvudentreprenörer

Xsite MANAGE gör arbetet smidigt genom att samla in data till en plattform. All information och uppdateringar om projekt och modeller är tillgängliga för alla i realtid. Xsite MANAGE möjliggör och förbättrar framdriften av arbetet.

Mätorganisationen

Inga fler pappersplaner eller att köra runt på arbetsplatsen med USB-minne. Dela data omedelbart till alla anslutna fältenheter. Fjärrstöd möjliggör enkel åtkomst till Xsites maskinkontrollsystem och enheter.

INTRESSERAD AV Xsite® Manage?