3D-visualisering av konstruktionsdata

Xsite® MANAGE gör det möjligt att visualisera projektdata, t.ex. ytmodeller och data om byggda punkter. Detta ger fördelar för den övergripande datahanteringen och hjälper till att övervaka projektets utveckling.

3D-visualisering

Molntjänsten Xsite® MANAGE är lämplig för alla byggarbetsplatser som använder Xsite maskinstyrningssystem och Xsite® PAD mätutrustning.

Den senaste funktionen, Manage3D, gör det möjligt att visualisera ytmodeller, mätningar och byggda punkter som en del av datahanteringen på arbetsplatsen.

Manage3D kombinerar och distribuerar nödvändig aktuell information till olika intressenter, vilket möjliggör högkvalitativ byggproduktion. Du kommer att kunna visualisera den övergripande bilden av arbetskvaliteten och framstegen i arbetsskedena i realtid.

Visualize surface files

With Xsite Manage you can view XML surface files in our 2D/3D Viewer. You can show several surface files at the same time.

Visualize asbuilt points

By visualizing asbuilt points you can see everything that have been surveyed in the project. As-built data can be used for quality control or tracking job site progress.

Export survey data

The survey data can be filtered and exported in LandXML, CSV, GT and PXY formats.

Xsited att lära dig mer? kontakta din lokala återförsäljare!