Release Notes – Juni 2022

3D-visualisering av konstruktionsdata

Vi har släppt ett 3D-visualiseringsverktyg baserat på önskemål från Xsite Manage-kunder.

Manage3D möjliggör visualisering av ytmodeller, mätningar och byggda punkter som en del av datahanteringen på platsen. Produkten är lämplig för alla byggarbetsplatser som använder Xsite maskinstyrningssystem och Xsite Pad mätutrustning. Molntjänsten kombinerar och distribuerar nödvändig aktuell information till olika intressenter, vilket möjliggör högkvalitativ byggproduktion.

Med verktyget kan du uppnå kvalitetskraven i ett byggprojekt ännu effektivare och enklare. Målet är att visualisera helhetsbilden av arbetets kvalitet och arbetsfasernas framskridande i realtid.

Vill du veta mer om Xsite Manage?