3D-aineiston visualisointi

Xsite® MANAGE -pilvipalvelu mahdollistaa pintamallien lisäksi myös kartoitus- ja toteumapisteiden visualisoinnin osana työmaaprojektin tiedonhallintaa. 

3D-aineiston visualisointi

Työkalu sopii jokaiselle rakennustyömaalle, jossa on käytössä Novatronin Xsite-koneohjausjärjestelmiä, mittalaitteita tai 3D-Win-ohjelmisto.

Pilvipalvelu yhdistää ja jakaa tarvittavan ajantasaisen informaation eri sidosryhmille mahdollistaen laadukkaan rakennustuotannon.

Työkalun avulla saavutat entistä tehokkaammin ja helpommin rakennushankkeen laatuvaatimukset. Tavoitteena on visualisoida kokonaiskuva työn laadusta sekä työvaiheiden etenemisestä reaaliajassa.

Näytä pintamallit

Tutki ja katso XML-pintamalleja työmaaprojektissa. Voit näyttää useita pintoja samanaikaisesti kartalla.

Näytä toteumatiedot

Katso ja tutki kartoitus- ja toteumapisteitä osana työmaaprojektin laadunhallintaa.

Uloskirjoita mittaustiedot

Uloskirjoita mittaustiedot Landxml, CSV, GT tai PXY -formaateissa.

Oletko kiinnostunut XSITE® Managesta?
varaa demo jo tänään!