Release Notes – December 2022

En sömlös dataöverföring mellan molntjänst och Xsite® PRO 3D-borriggar

Xsite® MANAGE är en perfekt lösning för Xsite® PRO 3D-borriggar. Den nya lösningen möjliggör sömlös kommunikation mellan maskinstyrningssystem, borriggar och kontoret. En ytmodell, konstruktionsmodell eller borrplan som skapats med konstruktionsprogram kan överföras trådlöst från kontoret till Xsite® PRO 3D-systemet som en fil eller som koordinatpunkter med hjälp av molntjänsten Xsite® MANAGE. Med en trådlös tvåvägsanslutning kan data som byggts skickas tillbaka till kontoret för granskning eller kvalitetskontroll.

Delning av data mellan borroperatörer

De byggda uppgifterna om borrhålen kan delas mellan Xsite-systemen i samma byggprojekt. Detta effektiviserar informationsflödet avsevärt eftersom alla borroperatörer kan se vilka hål som redan har borrats. Xsite® MANAGE-funktioner

  • Synkronisera inbyggda data mellan molntjänst och borriggar
  • Synkronisera konstruktionsdata mellan molntjänst och borriggar
  • Visualisera data om byggda byggnader på en karta
  • Visualisera konstruktionsdata eller borrplaner på en karta
  • Exportera borrade asbuilt-data i CSV-format
  • Analysera data som byggts för kvalitetskontroll.
  • Skapa en lokal omvandlingsfil för borriggar

verktyg för koordinatomvandling i mobilen

Vi är glada att kunna berätta att Xsite®-användare nu kan använda verktyget för koordinatomvandling på både Android- och iOS-enheter. Skapa och redigera lokala koordinattransformationer i mobila enheter nu!

Xsite® är en del av International Rock Excavation Data Exchange Standard

Att stödja framtida kundbehov inom gruv- och byggindustrin. Vi har anslutit oss som medlem i International Rock Excavation Data Exchange Standard (IREDES). Det är ett verkligt nöje att samarbeta med prestigefyllda företag inom gruv- och byggbranschen!

 

Vill du veta mer om Xsite Manage?